top of page

Vis din bedrifts satsing på bærekraft

Gjennom et synlig og konkret tiltak utviklet med forskere

FN mål 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn
FN mål 15 Livet på land
FN mål 17 Samarbeid for å nå målene

Våre Pollinator-Venner

Utfordring

1⁄4 av norske villbier er rødlistet, og trenden er økende. Hovedårsaken til dette er at nesten alle stedene hvor villbiene kan bo og finne mat har blitt ødelagt. Forskere sier at hvis vi ikke gjør noe, vil halvparten av villbiene og andre insekter være borte om 50 år. Enda verre: om 100 år vil det ikke være et eneste insekt igjen.

Villbiene gjør en viktig jobb i økosystemet, gjennom pollinering, noe 80% av norske planter har nytte av. Villbiene er også mat for andre dyr. Nedgangen i villbie bestanden er en av årsakene til at Norges fuglebestand har hatt en nedgang på 40% i løpet av de siste 20 årene.

Nedgang i antall viellbier og fugler, og prognose

Pollinator-Parker

BLOMSTRENDE PARADIS FOR VÅRE SMÅ POLLINERENDE VENNER, SOM VILLBIER, HUMLER OG SOMMERFUGLER

Pollinator-Parker er unike pakkeløsninger for å bekjempe nedgangen i bestanden av villbier og andre pollinerende insekter. Løsningen er utviklet med forskere fra NINA og NIBIO som et svar på satsningsområder i den Nasjonale Pollinator Strategien (2018) og Tiltaksplanen (2021).

Parkene består av blomstereng som tilbyr villbiene mat gjennom hele sesongen, bieboliger utformet som miniatyrhus, og informasjonsskilt for å kommunisere om tiltaket og utfordringen.

Pollinator-Parkene skaper nye møtepunkter mellom mennesker og villbier, hvor vi kan bli bedre kjent med dem og den viktige jobben de gjør.

Pollinator-Park4_edited.jpg
Tiny_Workers_Blomstereng_biebolig_befolkning.jpg

Vi har nå etablert

1464

kvm med leveområder for villbier

Instagram, Tiny Workers

@tinyworkers

Pakker for Pollinator-venner

Dere kan velge mellom gull, sølv og bronse pakker. Kontakt oss for spesialtilbud

Gull-Pakke

 • Profilert biebolig

 • 50 m² blomstereng

 • Stor logo på informasjonsskiltet

 • Gull-profilering på nettside

 • Velkomstskriv

Gull Pollinator-Venn merke

Sølv-Pakke

 • Profilert tomanns-biebolig

 • 25 m² blomstereng

 • Medium logo på informasjonsskiltet

 • Sølv-profilering på nettside

 • Velkomstskriv

Sølv Pollinator-Venn merke

Bronse-Pakke

 • 12,5 m² blomstereng

 • Bronse-profilering på nettside

 • Velkomstskriv

Bronse Pollinator-Venn merke
bottom of page