top of page

Vis din bedrifts satsing på bærekraft

gjennom et konkret og synlig tiltak

Bie_i_byen.jpg

Visjon

Vi jobber mot at alle norske byer skal ha bievennlige grøntområder og at alle innbyggere skal vite hvordan de kan leve med og hjelpe villbiene.

Pollinator-Venner

Pollinator-Vennene er en hyggelig gjeng med bedrifter som ikke bare snakker om bærekraft - de gjør noe med det! Pollinator-Parkene gir dem mulighet til å vise deres satsning på bærekraft gjennom et synlig, konkret og forskningsbasert bærekraftstiltak.

 

Pollinator-Parkene kunne ikke eksistert uten støtte fra Pollinator-Vennene. Deres bidrag er essensielt for at vi kan etablere og vedlikeholde parkene, i dag og i framtiden.

 

Vil din bedrift bli Pollinator-Venn for den neste Pollinator-Parken?

Pollinator-Venner.png

Et møtepunkt mellom mennesker og villbier

Utfordring

1⁄4 av norske villbier er rødlistet, og trenden er økende. Hovedårsaken til dette er at nesten alle stedene hvor villbiene kan bo og finne mat har blitt ødelagt. Forskere sier at hvis vi ikke gjør noe, vil halvparten av villbiene og andre insekter være borte om 50 år. Enda verre: om 100 år vil det ikke være et eneste insekt igjen.

Villbiene gjør en viktig jobb i økosystemet, gjennom pollinering, noe 80% av norske planter har nytte av. Villbiene er også mat for andre dyr. Nedgangen i villbie bestanden er en av årsakene til at Norges fuglebestand har hatt en nedgang på 40% i løpet av de siste 20 årene.

Bie_20.png

Pollinator-Parker

BLOMSTRENDE PARADIS FOR VÅRE SMÅ POLLINERENDE VENNER, SOM VILLBIER, HUMLER OG SOMMERFUGLER

Pollinator-Parker er unike pakkeløsninger for å bekjempe nedgangen i bestanden av villbier og andre pollinerende insekter. Løsningen er utviklet med forskere fra NINA og NIBIO som et svar på utfordringer og satsningsområder beskrevet i den Nasjonale Pollinator Strategien (2018) og Tiltaksplanen (2021).

Parkene består av blomstereng med regionale blomster som tilbyr villbiene mat gjennom hele sesongen, bieboliger utformet som miniatyrhus, og informasjonsskilt for å kommunisere om tiltaket og utfordringen.

Pollinator-Parkene skaper nye møtepunkter mellom mennesker og villbier, hvor vi kan bli bedre kjent med dem og den viktige jobben de gjør.

Pollinator-Park4_edited.jpg

@tinyworkers

Pakker for Pollinator-venner

Dere kan velge mellom gull, sølv og bronse pakker.

Kontakt oss for spesialtilbud

Gull-Pakke

 • Profilert biebolig

 • 50 m  blomstereng

 • Stor logo på informasjonsskiltet

 • Gull-profilering på nettside

 • Velkomstskriv

2

Sølv-Pakke

 • Profilert tomanns-biebolig

 • 25 m  blomstereng

 • Medium logo på informasjonsskiltet

 • Sølv-profilering på nettside

 • Velkomstskriv

2

Bronse-Pakke

 • 12,5 m  blomstereng

 • Bronse-profilering på nettside

 • Velkomstskriv

2

bottom of page