top of page

biene i Norge

Honningbier og villbier er ikke det samme. I Norge 
finnes det over 200 arter bier. En av disse er honningbia, resten er villbier.

I Tiny Workers legger vi først og fremst til rette for 
villbier. Likevel vil blomsterengene tilby næring til både villbier, honningbier og andre pollinerende insekter, slik som sommerfugler og blomsterfluer.

Villbier Tiny Workers illustrasjon

Villbier

Honningbier

I Norge finnes det over 200 arter villbier, inkludert 36 arter humler. Villbiene varierer i størrelse, utseende og levemåte.

Villbier Tiny Workers illustrasjon
Honning Tiny Workers illustrasjon

Villbiene er ville dyr, slik som elg, rev og ekorn. De lager ikke honning som vi kan spise, men er likevel viktige for naturen og økosystemet.

Villbier Tiny Workers illustrasjon

Villbier bor ute i naturen, uavhengig av mennesker. Ulike typer villbier bor i ulike typer "hus". I våre parker er det hus for humler og murerbier.

Villbier Tiny Workers illustrasjon

De fleste av vilbiene er alenemødre med unntak av humlene. De lever i  "små" familier på noen hundre individer og deler på arbeidsoppgavene.

I Norge finnes det 1 art honningbie med 3 underarter, som heter brunbie, krainer, og buckfast.

Honningbier Tiny Workers illustrasjon

Honningbier er tamme dyr, slik som griser, kuer og høner, men i stedet for å produsere matvarer som kjøttt, melk eller egg, lager de honningen vi finner i butikken.

Honningbier Tiny Workers illustrasjon

Honningbier bor i bikuber. Disse er som små bie-gårder og en birøkter er en slags bie-bonde som tar vare på dem.

Honningbier Tiny Workers illustrasjon

Honningbier bor i store familier med mange tusen individer. De samarbeider godt, og har til og med eget danse-språk de bruker til å kommunisere!

Honningbier Tiny Workers illustrasjon

Utfordring

1/4 av norske villbier er rødlistet og trenden er økende. Hovedårsaken til dette er tap av leveområdene, som følge av arealbruksendringer, utbygging og nedbygging. I løpet av de siste 100 årene har villbiene mistet 90% av leveområdene sine.

Forskere sier at hvis vi ikke gjør noe, vil halvparten av villbiene og andre insekter være borte om 50 år. Enda verre: om 100 år vil det ikke være et eneste insekt igjen.

 

Pleier du å få besøk av villbier?

Utfordring Tiny Workers illustrasjon

Hvorfor er det viktig å hjelpe villbiene?

I naturen henger alt sammen, og nedgangen i villbiebestanden har negativ påvirkning på matproduksjon, økosystemet og det biologiske mangfoldet. Dette er en av årsakene til en nedgang i Norges fuglebestand på 40% i løpet av de siste 20 årene.

 

87% av europeiske planter er avhengige av pollinerende insekter. Maten som produseres ved hjelp av pollinering er den som ofte smaker best og inneholder mye av vitaminene og næringen vi trenger for å holde oss sunne og friske. Uten pollinering hadde vi heller ikke hatt kaffe eller sjokolade som vi er så glade i. I framtiden kan vi risikere at hyllene på butikken kan være tomme for maten vi trenger og liker, og matsikkerheten vår blir truet.

Hvorfor hjelpe villbier Tiny Workers illustrasjon
bottom of page