top of page

Pakker for Pollinator-Venner

Betalingsmodellen består av to deler - inngangspris og et årlig abonnement. 

Inngangsprisen dekker etablering av engen samt produksjon av skilt, biebolig og gjerde. Denne betales en gang.

 

Abonnementet dekker årlig vedlikehold som bl.a. innebærer luking, kantklipping, slått, bytting av innmaten i bieboliger, vedlikehold og eventuelle reparasjoner.

 

Vi ønsker å tegne avtaler for 3 år. Ellers inviterer vi til en dialog for å finne den beste løsningen som passer for din bedrift.

Pakker for Pollinator-Venner Tiny Workers

Pollinator-Venner får bl.a.:

Tiny_Workers_om_løsningen.png

Pakker for Pollinator-Venner

Dere kan velger mellom gull, sølv og bronse pakker.

Kontakt oss for spesialtilbud

Gull-pakke

 • Profilert biebolig av kortreiste treverk av høy kvalitet

 • 50  med blomstereng - et lite kulturlandskap

 • Stor logo på informasjonsskiltet i Pollinator-Parken

 • Gull-profilering på nettside

 • Velkomstskriv

Vil du vite mer?

 • "Pollinator-Venn" merke til bruk i egne kanaler

 • Bruk av Tiny Workers sin logo i bedriftskommunikasjon

 • Relevante bilder (av bier, biebolig, Pollinator-Parken m.m.) som kan brukes i bedriftskommunikasjon

 • Årlig oppdatering rundt status for Pollinator-Parken

 • Profilering i Lillestrøms mest populære turområde

Informasjon & Kunnskap

 • Velkomstskriv på over 30 sider som inneholder informasjon om problematikken og deres bidrag til å løse utfordringen. Det kan bl.a. brukes som grunnlag til deres bærekrafts- rapport, innlegg på nettside, sosiale medier, m.m.

Vedlikehold

 • Rutinemessig vedlikehold, samt reparasjoner etter skader og hærverk, slik at Pollinator-Parken og husene fremstår velstelt

Gull Pollinator-Venn merke Tiny Workers

Sølv-pakke

 • Profilert tomanns-biebolig av kortreiste treverk av høy kvalitet

 • 25  med blomstereng - et lite kulturlandskap

 • Medium logo på informasjonsskilt i Pollinator-Parken

 • Sølv-profilering på nettside

 • Velkomstskriv

Vil du vite mer?

 • "Pollinator-Venn" merke til bruk i egne kanaler

 • Bruk av Tiny Workers sin logo i bedriftskommunikasjon

 • Relevante bilder (av bier, biebolig, Pollinator-Parken m.m.) som kan brukes i bedriftskommunikasjon

 • Årlig oppdatering rundt status for Pollinator-Parken

 • Profilering i Lillestrøms mest populære turområde

Informasjon & Kunnskap

 • Velkomstskriv på over 30 sider som inneholder informasjon om problematikken og deres bidrag til å løse utfordringen. Det kan bl.a. brukes som grunnlag til deres bærekrafts- rapport, innlegg på nettside, sosiale medier, m.m.

Vedlikehold

 • Rutinemessig vedlikehold, samt reparasjoner etter skader og hærverk, slik at Pollinator-Parken og husene fremstår velstelt

Sølv Pollinator-Venn merke Tiny Workers

Bronse-pakke

 • 12,5 m² med blomstereng - et lite kulturlandskap

 • Bronse-profilering på nettside

 • Velkomstskriv

Vil du vite mer?

 • "Pollinator-Venn" merke til bruk i egne kanaler

 • Bruk av Tiny Workers sin logo i bedriftskommunikasjon

 • Relevante bilder (av bier, biebolig, Pollinator-Parken m.m.) som kan brukes i bedriftskommunikasjon

 • Årlig oppdatering rundt status for Pollinator-Parken

Informasjon & Kunnskap

 • Velkomstskriv på over 30 sider som inneholder informasjon om problematikken og deres bidrag til å løse utfordringen. Det kan bl.a. brukes som grunnlag til deres bærekrafts- rapport, innlegg på nettside, sosiale medier, m.m.

Vedlikehold

 • Rutinemessig vedlikehold, samt reparasjoner etter skader og hærverk, slik at Pollinator-Parken og husene fremstår velstelt

Bronse Pollinator-Venn merke Tiny Workers

Våre Pollinator-Venner

bottom of page