top of page

Om oss

Tiny_Workers_Humle_Blomst.jpg

Visjon

Vi jobber mot at alle norske byer skal ha bievennlige grøntområder og at alle innbyggere skal vite hvordan de kan leve med og hjelpe villbiene.

FNs mål 11  Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjennom Pollinator-Parker tilby vi lokalsamfunnet attraktive og unike naturskjønne arealer

FNs mål 15 Livet på land

Vi gjenoppretter naturlige økosystemer og bidrar til å stanse tap av artsmangfoldet

FNs mål 17 Samarbeid for å nå målene

I Pollinator-Parker samles det både kommunen, forskere og aktører fra næringslivet for å løse utfordringen vi står ovenfor

Om Tiny Workers

September 2021 ble Tiny Workers AS stiftet av design- studentene Egle Juodziukynaite og Joakim Mjelde Winum som nå har fullført en master i design for kompleksitet ved OsloMet på Kjeller, og har en bachelor i produktdesign fra tidligere.

 

Bedriften og løsningen ble utviklet som en del av deres masteroppgave i samarbeid med forskere fra Norsk Institutt for Bioøkonomi og Norsk Institutt for Naturforskning.

Høsten 2021 vant Tiny Workers 10.000 kr fra Duvi Pensjon for 2. plass i årets gründeridé på Romerike. Våren 2022 fikk vi 100.000 kr i gave fra Romerike Sparebank og påfølgende sommer fikk vi innvilget 1 mill i støtte fra Innovasjon Norge gjennom deres STUD-ENT ordning. Sommer 2023 fikk vi 200.000 kr i støtte fra Lillestrøms klima- og næringsfond.

Møt teamet

Tiny_Workers_Team.jpg

Våre verdier

BÆREKRAFT

Dette innebærer å bidra til en positiv sosial og økonomisk bærekraftig utvikling i vårt samfunn. Gjennom arbeidet ønsker vi å oppmuntre til bærekraftige valg både i produksjons- og forbrukersituasjoner.

Likeverd

Dette betyr inkludering, rettferdighet og respekt. Våres valg og prioriteringer skal tas på bakgrunn av andres kompetanse og verdier, ikke deres kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse eller andre vesentlige forhold.

Innovasjon

Innovasjon er Nytt - Nyttig - Nyttiggjort. I vår bedrift er innovasjon drivkraften bak fremgang og utvikling. Vi skal bidra til løsninger som er nye og nyttige for samfunnet, og som skal implementeres (nyttiggjøres) for å skape en positiv og varig virkning.

Samarbeid

For å få til innovative løsninger skal vi samarbeide med andre aktører med relevant bakgrunn og kompetanse vi ikke har. Samarbeid innad er også viktig for å være produktive og ha et godt arbeidsmiljø.

Åpenhet

Vi skal være åpne om ærlige med både kunder og samarbeidspartnere. Åpenhet skaper tillit, ansvarlighet og rettferdighet, noe vi jobber med hver dag for å oppnå. I tillegg skal ingen spørsmål være "dumme".

Tusen Takk!

Reisen fra idé til hvor vi er i dag har vært krevende, men samtidig veldig lærerik og spennende. Det er utrolig å tenke på at vi har utviklet vår kompetanse fra å ikke vite at ikke alle bier produserer honning, til at vi nå jobber fulltid med å spre budskapet om villbier og mangfoldet til befolkningen! Tiny Workers hadde ikke blitt det det er i dag uten våre fantastiske hjelpere, og vi vil bruke denne anledningen til å takke disse.


Vi vil først og fremst rette en stor takk til forskerne som har delt sin ekspertise og svart på alle de dumme spørsmålene vi hadde. De har vært, og er fortsatt, villbienes talspersoner og deres spisskompetanse bidrar til at Pollinator-Parker svarer til villbienes behov. Blant disse er forskere fra Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) Anders Nielsen, Trygve Aamlid og Ellen Johanne Svalheim; Norsk institutt for Naturforskning (NINA) sin Pollinatorgruppe, med Graciela Rusch, Megan Nowell, Astrid Brekke Skrindo og mange flere; Julie Sørlie Paus-Knudsen fra UiO.

Vi vil også takke våre dyktige veiledere som har stilt kritiske spørsmål, utfordret oss og oppmuntret oss, slik at vi har kunne bli bedre. Noen veiledere var viktige i begynnelsen av prosjektet, og noen er fortsatt sammen med oss på reisen. Blant våre veiledere er Asbjørn Erdal (Duvi Pensjon), Magne Vårvik (Executive Minds), Reno Yeh (00NATION), Stian Bongard (Slidedrain), Steinar Olberg (OsloMet), samt Julia Jacoby og Tore Gulden fra Institutt for Produktdesign (OsloMet).

Vi ønsker også takke Anette Gangnæs, Kari Kapstad og Steinar Aasen fra Business Lillestrøm/ Kunnskapsbyen Lillestrøm. Dere har gitt oss et “andre hjem” og dere heier på oss, til og med når vi selv ikke klarer å se det positive. Vi gleder oss til flere år med samarbeid. 

 

Sist men ikke minst, en spesiell takk til Lillestrøm kommune, som har stilt opp med areal for den aller første Pollinator-Parken. Vi retter spesiell oppmerksomhet til Svein Rune Ussberg, seksjonsleder for Parker, friluftsområder og nærmiljøanlegg. Han ga oss tillit og lov til å sette i gang med pilotprosjektet midt i Lillestrøms flotteste turområde.

Dere har alle spilt en uvurderlig rolle i å gjøre Pollinator-Parken til det den er i dag, og vi føler stor takknemlighet for deres støtte og engasjement. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet i fremtiden.

 

Tuzzen tuzzzen takk, 

Tiny Workers

Tiny Workers logo
bottom of page