top of page
Pollinator-park2.png

Pollinator-Parker

Pollinator-Parker er unike pakkeløsninger med alt villbiene trenger. Målet med parkene er å bidra til å snu den negative utviklingen i villbiebestanden ved å forbedre deres levevilkår, spre kunnskap til befolkningen og motivere til tiltak i private hager. Pollinator-Parkene består av blomstereng med regionale blomster. bieboliger og informasjonsskilt.

Pollinator-Parkene skape nye møtepunkter mellom mennesker og villbier, hvor vi kan bli bedre kjent med dem og den viktige jobben de gjør.

Parkene plasseres på kommunal, offentlig eller annen eiendom og etableres og vedlikeholdes med støtte fra Pollinator-Vennene. Løsningen er utviklet med forskere fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).

Blomster Paradis Tiny Workers illustrasjon

Innhold i Parkene

Blomsterengen er det viktigste elementet i Pollinator-Parkene. Den inneholder en sammensetning av regionale blomsterarter, som sikrer villbiene (og andre pollinerende insekter) tilgang på mat gjennom hele sesongen. En annen viktig grunn til å velge regionale blomsterarter er å unngå fare for å introdusere fremmedarter som kan bidra til å skade det lokale biologiske mangfoldet.

Tiny Workers Blomstereng biebolig befolkning

Villbiene skal faktisk bo i bieboligene. De er utformet som miniatyrhus for å tiltrekke seg oppmerksomhet og skape empati for villbiene - de trenger mat og steder å bo, slik som oss.

Bieboligene er produsert i Lillestrøm, av kortreiste og naturlige kvalitetsmaterialer med minimal bruk av kjemikalier, som kan virke negativt på villbiene.

Biebolig Tiny Workers illustrasjon

Gjennom informasjonsskiltene opplyser vi om villbier, det viktige arbeidet de utfører og utfordringene de står ovenfor. I tillegg gir vi konkrete tips om hva man kan gjøre i egen hage for å bidra til å hjelpe.

Pollinator-Park Tiny Workers

Utviklet i samarbeid med

NINA Norsk Institutt for Naturforskning logo

Norsk institutt for naturforskning

NIBIO Norsk Institutt for Bioøkonomi logo

Norsk institutt for bioøkonomi

Lillestrøm kommune logo

Lillestrøm kommune

OsloMet Storbyuniversitetet logo

OsloMet - storbyuniversitetet

Business Lillestrøm logo

Business Lillestrøm

Innovasjon Norge logo

Innovasjon Norge

bottom of page