top of page
Pollinator-park2.png

Bieboliger

Blomstereng

Informasjonsskilt

Pollinator-Parker

Pollinator-Parker er unike pakkeløsninger med alt villbiene trenger. Målet med parkene er å bidra til å snu den negative utviklingen i villbiebestanden ved å forbedre deres levevilkår, spre kunnskap til befolkningen og motivere til tiltak i private hager. Pollinator-Parkene består av blomstereng med regionale blomster. bieboliger og informasjonsskilt.

Pollinator-Parkene skape nye møtepunkter mellom mennesker og villbier, hvor vi kan bli bedre kjent med dem og den viktige jobben de gjør.

Parkene plasseres på kommunal, offentlig eller annen eiendom og etableres og vedlikeholdes med støtte fra Pollinator-Vennene. Løsningen er utviklet med forskere fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).

Innhold i Parkene

Blomsterengen er kanskje det viktigste elementet i Pollinator-Parkene. Den inneholder en sammensetning av regionale blomsterarter, som sikrer villbiene (og andre pollinerende insekter) tilgang på mat gjennom hele sesongen. En annen viktig grunn til å velge regionale blomsterarter er å unngå fare for å introdusere fremmedarter som kan bidra til å skade det lokale biologiske mangfoldet.

Blomsterengen vil være et lite kulturlandskap, som driftes som de tradisjonelle slåttemarkene. Engen vil oppnå sitt fulle potensial i løpet av 3 år.

Tiny Workers, Blomstereng, biebolig og befolkning (1).jpg

Bieboligene er utformet som miniatyrhus for å tiltrekke seg oppmerksomhet og skape empati for villbiene - de trenger mat og steder å bo, slik som oss. Pollinator-Vennene med Gull- og Sølvpakker vil få sin logo gravert på sin egen biebolig.

Villbiene skal faktisk bo i bieboligene, de er ikke bare til pynt. I første omgang får humler og murerbier mulighet til å bringe fram neste generasjoner inne i bieboligene med god tilgang på mat rett utenfor døren.

Bieboligene er inspirert av lokale verneverdige bygg og norsk tradisjonell arkitektur med en dose eventyr. De er konstruert av kortreiste og naturlige kvalitetsmaterialer med minimal bruk av kjemikalier, som kan virke negativt på villbiene.

Front.jpg

Gjennom informasjonsskiltene opplyser vi om villbier, det viktige arbeidet de utfører og utfordringene de står ovenfor. I tillegg gis det konkrete tips om hva man kan gjøre i egen hage for å bidra til å hjelpe. Informasjonen er kortfattet, interessant og lett å forstå for mennesker i alle aldre. Pollinator-Venner med Gull- og Sølvpakker får sine logoer på skiltet.

Park_September_2023_(1)_edited.jpg
bottom of page