top of page

Aker Tech Bee House

TinyWorkers_Humle3.jpg

Pollinator-Park på taket

På taket av Aker Tech House på Fornebu har Aker etablert  ca 2500 m2 med vill natur - blomstereng (ca. 700 m2 ) og sedum (ca. 1900 m2). Disse består av stedegne arter som vokser vilt i norsk natur og er godt likt av våre små pollinerende venner. Der har Tiny Workers plassert 6 bieboliger - 3 for humler og 3 for murerbier og bladskjærerbier. Se artssammensetning nederst på siden.

Om området

Området der Indre Oslofjord, Fornebu og Aker Tech House ligger er et av de mest naturmangfoldige regionene i Norge. Her finner du et unikt naturlandskap og verneområder med et rikt biologisk mangfold.

 

Gjennom å legge til rette for vill natur på taket, bidrar Aker Tech House til å redusere byggets naturinngrep, samt å restaurere natur. Dette er et viktig tiltak for å bevare Fornebulandets verdifulle naturmangfold.

 

Vi håper Aker Tech House kan inspirere andre til å bli med for å beskytte, bevare og restaurere naturen og hjelpe våre små pollinerende venner.

Smalkjempe.jpg

Potensiell artssammensetning blomstereng:

Blåklokke (Campanula rotundifolia), Blåmunke (Jasione montana), Bergmynte (Origanum vulgare), Engnellik (Dianthus deltoides), Engsmelle (Silene vulgaris), Engtjæreblom (Viscaria vulgaris), Fagerklokke (Campanula persicifolia), Fagerknoppurt (Centaurea scabiosa), Flekkgriseøre (Hypochaeris maculata), Fuglevikke (Vicia cracca), Følblom (Leontodon autumnalis), Gjeldkarve (Pimpinella saxifraga), Gullris (Solidago virgaurea), Harekløver (Trifolium arvense), Marianøkleblom (Primula veris), Markjordbær (Fragaria vesca), Ormehode (Echium vulgare), Prikkperikum (Hypericum perforatum), Prestekrage (Leucanthemum vulgare), Rundskolm (Anthyllis vulneraria), Ryllik (Achillea millefolium), Rødknapp (Knautia arvensis), Rødkløver (Trifolium pratense), Smørbukk (Sedum telephium), Smalkjempe (Plantago lanceolata), Sølvmure (Potentilla argentea), Tiriltunge (Lotus corniculatu) Engkvein (Agrostis capillaris), Rødsvingel (Festuca rubra), Sauesvingel (Festuca ovina), Smyle (Avenella flexuosa).

Potensiell artssammensetning sedum:

Bitterbergknapp (Sedum acre), gule blomster, Hvitbergknapp (Sedum album), hvite blomster, Broddbergknapp (Sedum ruprestre/reflexum).

De vernede områdene på og rundt Forneby:

Storøykilen naturreservat, Langskjær (Badeskjær) naturreservat, Lilløya naturreservat, Torvøya and Bjerkholmen naturreservat, Koksa naturreservat, Alv sjøfulgereservat, Sandholmen sjøfuglereservet, Ytre Vassholmen sjøfuglreservat, Møkkalassene sjøfuglreservat, Lagmannsholmen sjøfuglreservat, Selskjær fuglefredningsområde, Dokkskjæret (Amerikaskjær) biotopsvernområde.

bottom of page